Turniej Strzelecki LOK 15-08-2021

Strzelnica - dojazd

PREZES - Eugeniusz Orman

WICEPREZES - Adam Tomaszewski

WICEPREZES - Mirosław Janczak

SEKRETARZ - Jan Śwital

SKARBNIK - Władysław Bonna

CZŁONEK - Eugeniusz Umiński

------------------------------------------------

Członek -Tadeusz Lorek

Członek - Aleksander Magdziarz

Członek - Władysław Stegman

Członek - Arkadiusz Grochowski