Turniej Strzelecki LOK 15-08-2021

Strzelnica - dojazd

PRZEWODNICZĄCY - Wojciech Kicman

ZASTĘPCA - Eugeniusz Sobkowicz

SEKRETARZ - Rafał Szkodziński

CZŁONEK - Julian Kłodziński